Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně záv. vyhláška - poplatek ze psů

1.1.2011

   

Tržní řád

Veřejnoprávní smlouva - sociálně-právní ochrana dětí

 

Ceník věcných břemen

Obecně závazná vyhláška obce Lutonina č. 1-2016 o místním poplatku - komunální odpady

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku - komunální odpady

Obecně závazná vyhláška 12018[1].pdf

 

 

12.3.2015

11.8.2015

 

28.4.2016

12.7.2016

 2.1.2017

 

1.1.2019    

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva - viz úřední deska

11. 12. Dana

Zítra: Simona

Prodej knihy obce Lutonina

Možnost zakoupení knihy obce Lutonina za Kč 370,-  a  Zlínsko z nebe za Kč 280,-.

 

Prodej popelnic

Obec Lutonina prodává popelnice - pozink 110 l za  850,-Kč

 

Návštěvnost stránek

143558
lutonina_footer.png